gävleborg

Kronofogden avhyser bärplockare på prov

1:42 min

Nu i sommar ska LRF testa Kronofogdemyndighetens regelverk för att komma tillrätta med problemen med stora bärplockarläger. Många upplever att det varit stora besvär med nedskräpning, trädfällning, kriminalitet och vandalisering där bärplockare slagit läger. LRF vill nu se vilken effekt det får när markägare begär att Kronofogden avhyser bärplockarna genom att stå för kostnaden i ett par pilotfall.

– Vi vill pröva systemet. Verkligheten har sprungit ifrån lagstiftningen men innan man kan diskutera ändringar måste man pröva de lagutrymmen man har väldigt mycket, säger Björn Galant som är expert på allemansrätt vid LRF.

Det är Kronofogdemyndigheten som fattar beslut om avhysningar, och för att det ska bli en så snabb handläggning som möjligt har LRF tagit fram en mall där det står vilka uppgifter som ska finnas med i en ansökan.

Markägaren bör också yrka ett interimistiskt beslut som innebär att det är brådskande, och då verkställs avhysningen snabbt.

– Får man in en komplett ansökan måndag morgon kommer de förmodligen vara borta vid lunchtid, säger Deniz Cetin som är jurist på Kronofogdemyndigheten.

Att ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att avhysa bärplockare kostar 600 kronor per person.

Ett bärplockarläger på hundra personer blir då mycket dyrt för den enskilde markägaren som får punga ut med 60.000 kronor.

Det är en orimlig kostnad tycker Jan Thorén som är ordförande för LRF Gävleborg.

– Lagen är inte rimlig där, man måste titta på regelverket, säger Jan Thorén.