Kvinnor från Malaysia visar vägen

12 min

Malaysia är ett växande resmål för svenska turister som både vill uppleva natur och kultur. Men Malaysia är också ett land som väcker alltmer intresse bland muslimer världen över och muslimer från Malaysia deltar aktivt i den globala diskussionen om islam på 2000 talet. Inte minst gäller det synen på kvinnors roll i samhällsutvecklingen. Nyligen hölls en konferens i Stockholm men just den inriktningen. På Khadijakonferensen på Kista Folkhögskola fanns just två kvinnor från Malaysia, professor Zaleha Kamaruddin och Doktor Kamah Oniah. Frilansjournalisten David Berjlund begav sig till Kista för att höra hur de ser på islam och feminism.

Socialantropologen Sylva Frisk, som studerar förhållande i Malaysia, berättar mer om kvinnors utmaningar i ett land där jämlikheten mellan könen traditionellt varit förhållandevis hög.