Testhall klar för ofinansierad partikelaccelerator

5:28 min

Det klipptes band i Uppsala i veckan, som en symbol för invigningen av en ny stor experimenthall, Freiahallen. Där ska fysiker finslipa tekniken för att bygga acceleratorer och framför allt handlar det om att utveckla delar till det som ska bli hjärtat i forskningsanläggningen ESS, European spallation source i Lund, där protoner ska accelereras till hastigheter nära ljusets. ESS-anläggningen i Lund är inte byggd än och finansieringen är inte klar, men det hindrade inte att Freiahallen, där tekniken till ESS ska utvecklas, invigdes med pompa och ståt.

Uppsala Universitets rektor Eva Åkesson klipper bandet innan ett hundratal besökare strömmar in i hallen för att skåla och fira. Det som ska testas inne i de där bunkrarna är delar till acceleratorn European spallation source, ESS, som planeras utanför Lund.

– Anläggningen här kommer att innehålla en del där vi skapar flytande helium och en med stora bunkrar med tjocka väggar, som ska skydda mot det vi testar för det kommer att stråla röntgenstrålning, säger Tord Ekelöf partikelfysikprofessor i Uppsala.

ESS ska bli som en stor skonsam röntgenanläggning där man med hjälp av neutroner ser pyttedetaljer inuti maskiner, material, biologiska prover och arkeologiska fynd. För att få fram de neutronerna behövs en protonaccelerator med teknik som ska provas ut i nyinvigda Freiahallen i Uppsala.

Det har planerats för ESS i Lund länge, men faktum är att finansieringen av den här 16 miljarder kronor dyra acceleratorn inte är klar än. Sverige Danmark och Norge har åtagit sig att ta hand om hälften av den kostnaden, resten av pengarna ska komma från 14 andra europeiska länder, men några bindande avtal finns ännu inte skrivna.

– Min uppfattning är att det här året kommer att vara ganska avgörande i förhandligar med Tyskland, Englad och Frankrike, som helst vill bidra med färdiga lösningar i stället för likvida medel, säger Tord Ekelöf.