Jämställdhetskonferens lockar få

Den nationella jämställdhetskonferensen som ska hållas i Karlstad i mitten av april har fått alltför få deltagare för att gå ihop ekonomiskt.
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott har dock konstaterat att kostnaderna för att avboka konferensen blir högre än om den genomförs. Utskottet har därför beslutat genomföra konferensen som planerat.