Östergötland

Fornlämningar skadas i skogsbruk

1:16 min

Nästan hälften av alla forn- och kulturlämningar i landet påverkas eller skadas i samband med skogsbruk. Det visar inventeringar som gjorts av Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.

– Forn- och kulturlämningar är en del av vårt gemensamma kulturarv, det berättar om hur vi levde förr. Det är alltså oacceptabelt att kulturarvet reduceras på det här sättet, säger Peter Norman, utredare vid Riksantikvarieämbetet.

Under 2012 skadades eller påverkades drygt 100 lämningar i region Öst, dit Östergötland hör. De allra flesta skadorna uppstår inte vid avverkningen utan det är vid markberedningen, förarbetet inför sättningen av nya skogsplantor.

På länsstyrelsen, som har ansvar för tillsynen, är man medveten om problemet.

– Det är ett stort arbete som vi har framför oss och det ser vi i den här rapporten, det är alldeles för mycket skador och det är för många skador som borde ha kunnat gå att undvika. Det är väl framförallt dem vi borde rikta in oss på, som beror på slarv eller okunskap, säger Magnus Reuterdahl, arkeolog vid länsstyrelsen Östergötland

60 av de 100 påverkade eller skadade lämningarna i region Öst är dessutom fasta fornlämningar, vilket enligt Peter Norman gör det extra problematiskt.

– Det är jätteallvarligt. Det är dessutom så att det enligt lag är förbjudet att skada fornlämningarna. Jag anser att skogsbruket bör ta det här på allvar, säger han.