Lessebo

Skärpta krav för demensvård

1:34 min

Dementa personer får aldrig lämnas ensamma på sina avdelningar. Det menar Socialstyrelsen som inför nya föreskrifter för demensvården från och med nyår. Men många kommuner kommer få svårt att följa dem. Ett exempel är Lessebo kommun.

– Om vi skulle följa föreskriften från Socialtjänsten, så skulle vi behöva ytterligare tre miljoner för att bemanna enligt det regelverk som föreskriften har. Vår bedömning är att det kommer att vara svårt att följa det här fullt ut, säger Ann Lund som är socialchef i Lessebo kommun.

I Lessebo kommun bor personer med demens på alla särskilda boenden och Ann Lund tror att det kan bli svårt att ha alla berörda avdelningar bemannade dygnet runt, som de nya föreskrifterna bland annat innebär.

Lessebo är inte den enda kommunen som kommer att kunna få problem att följa föreskrifterna på grund av ekonomin. Det är det fler kommuner som har och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har även kritiserat Socialstyrelsen för att det här gör att kommuner får ökade kostnader utan att få pengar från staten.

Men Socialstyrelsen anser att reglerna inte är något nytt - de finns redan idag, men de ska göras tydligare i och med de nya föreskrifterna som börjar gälla den första januari 2014.

Om Lessebo kommun eller en någon annan bryter mot föreskrifterna, så kommer man att drabbas av vite.

– Jag tror inte att det finns någon kommun som har en uppsjö av pengar för närvarande, eller som bara kan anställa så att man möter det här kravet. Jag kan vara kritisk till det sätt man har genomfört föreskrifterna på och jag är fundersam över hur många kommuner som kommer att kunna lösa det. Kan man inte lösa det och följa föreskrifterna, så är det ju uddlöst. Då har det inget värde i sig, säger Ann Lund.