3,6 miljoner - årshyra för renbete

Samebyarna i Härjedalen har fått ett förslag från markägarna var renarna ska beta och markägarna vill ha ersättning med 3,6 miljoner kronor årligen.

Dessutom kräver de retroaktiv ersättning med 36 miljoner av renägarna.

Markägaren Karl Erik Mårtensson tycker kraven är rimliga.

- Det tycker jag absolut om man jämför med de ersättningar som tidigare gått ut till rennäringen, säger han till Sameradion.

De privata markägarna äger tillsammans 180 000 hektar mark. De vill att samebyaran betalar 20 kronor per hektar.

Enligt markägarna är den summan jämförbar med vad samebyarna tidigare fått i intrångsersättning, t ex vid torvbrytning.

Och då blir priset för samebyarnas markarrende 3,6 miljoner per år till markägarna som dessutom kräver 36 miljoner retroaktivt - ersättning från och med 1996 då första domen som gav markägarna rätt kom i Svegs tingsrätt.

Markägarna kräver också att varje renägare avsätter 50 000 kronor till en renskadefond som ska finnas till markägarnas nyttjande.

Dessutom finns i förslaget hårda regleringar från markägarna om hur renägarna ska gå till väga om renar befinner sig nedanför åretruntmarkerna sommartid. I värsta fall tvingas de skjuta renarna