Pressetiska systemet i gungning

2:40 min

Det svenska pressetiska systemet med PO och PON - allmänhetens pressombudsman och pressens opinionsnämnd är i gungning. Men det är inte etiken som är det stora problemet, utan ekonomin.

Antalet anmälningar har ökat en hel del. Samtidigt har PO inte har råd att behålla alla handläggare. Så nu hoppas även PO Ola Sigvardsson att Sverige istället inrättar en gemensam medieombudsman - en MO för både press, radio och tv.

– Ja, inom några år så kommer det att vara på det här sättet. Och det är ju så här att förändringar har en tendens att komma till stånd först när omständigheterna verkligen kräver det, säger PO- Ola Sigvardsson.

Och det är PO:s dåliga ekonomi som möjligen kan påskynda inrättandet av en MO - en Medieombudsman.

De tre stora dagstidningarna Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Dagens Industri slutade nämligen att betala för det självsanerande systemet vid årsskiftet. Dom hoppade av TU, tidningsutgivarna - och satte därmed hela det självsanerande systemet i gungning.

I efterhand har tidningarna förklarat att dom ändå kan betala några hundratusen till pressetiken, men Tidningsutgivarna är inte intresserade av osäkra, årliga allmosor. Istället har TU dragit igång en frivillig insamling bland sina medlemmar.

Parallellt med den här diskussionen har det blivit lättare för privatpersoner som känner sig illa behandlade att anmäla tidningar och tidskrifter. Det kan nu kan göras via e-post - och därför har antalet anmälningar till PO har ökat en hel del. Men PO Ola Sigvardsson har tvingats sparka en av sina fem handläggare - pengar räcker inte.

Tryckfrihetsexperten Nils Funcke har utrett frågan om en gemensam Medieombudsman MO. Detta på uppdrag av Utgivarna, där alla traditionella medier ingår.

– Vi kommer att ha en medieombudsman, MO, och en mediernas etiska nämnd, Men, som prövar alla medier som jobbar under grundlagen, säger Nils Funcke.

– Och detta är en nödvändighet i det nya medielandskapet. Och också av att vi har en lagstiftare som har visat sig ganska ihärdig, för att inte säga aggressiv när det gäller att just begränsa tryck- och yttrandefriheten.

MO blir ett sätt att hålla klåfingriga politiker borta, menar Nils Funcke.

Fast nu finns det ju redan en statlig Granskningsnämnd som håller koll på public service radion och tv:en?

– Man ska kunna vända sig till endera. Och så får väl bästa nämnd vinna, säger PO Sigvardsson. Och Nils Funcke håller med.

På sikt vill båda ha det som i Norge. Där har politikerna överlåtit hela granskningen till ett självsanerande system, alltså även granskningen av public service-medierna. Detta sedan politikerna där övertygats om att den norska modellen fungerar väl.

– Medierna ska göra det de tror är bäst för den egna verksamheten. Och se till att få igång ett ordentligt system, som är stabilt och som förmår att verkligen nypa till medier som gör övertramp, säger Nils Funcke.

Och PO Ola Sigvardsson har inget emot att bli Sveriges förste MO - medieombudsman:

– Visst skulle jag kunna tänka mig att vara den förste medieombudsmannen. Det hade varit en väldigt spännande utmaning, säger han.

– Och jag stödjer hans kandidatur! fyller Nils Funcke i med ett skratt.

Men det kan bli svårt att få till stånd en medieetisk nämnd, enligt public service-propositionen, som kom för några dagar sen sedan, var regeringen emot att SVT, SR och UR skulle vara med i ett självreglerande system som en medieetisk nämnd skulle innebära.

Åke Pettersson/Kulturnytt