Det kulturlösa näringslivet

3:14 min

Hur har det gått med regeringens ambitioner att gifta ihop kulturen och näringslivet?  Det är inte bara kultursektorn som inte förstår näringslivet. Det svenska näringslivet också har svårt att ta till sig kulturen. Kanske till och med svårare än många andra länder. Detta är sista delen i en serie på två, om regeringens satsning på att gifta ihop näringslivet med kulturlivet.

"I Paris drar affärsmän lott för att slippa äta lunch med svenskar. Ingen vill äta lunch med svenska affärsmän eftersom de bara kan prata pengar, möjligen golf. Ingen har läst romaner, ingen har sett nån konst och ingen har nån religion."

Så här lät det när kulturjournalisten Jan Gradvall höll ett seminarium om vikten av bildning för Utbildningsradion för ett år sen. Citaten kom från en fransk affärsman som beklagade sig över sina svenska kollegor.

Tjugohundranio initierade svenska regeringen en satsning på att få näringslivet och kulturlivet i Sverige att mötas. Men hur lätt är det att få svenska näringslivet intressserade av kultur egentligen?

- Om man man jämför svenskt näringsliv och andra typer av näringsliv och då pratar vi om de stora företagen i toppen, de är påfallande lite vända mot kultursektorn om man jämför med brittisk eller tyskt eller franskt näringsliv.

Ylva Gislén är föreståndare för Konstnärliga forskarskolan och gästprofessor i konst i Lund.

- Det finns en skillnad i förhållningssätt. Och jag tror det påverkar vilken typ av produkter man utvecklar och vilka tjänster man utvecklar.
Så svenskt näringsliv är mindre kulturella än andra länders?
-
Ja, det finns det flera studier som visar på. Bara en sån sak som fritidssysselsättningarna, vad ägnar sig svenska ingenjörer åt, det är golf och sport liksom eller fotboll. Det är dom sakerna man är intresserad av. Man läser inte böcker, går inte på teater, man tittar inte på konstutställningar, säger Ylva Gislén.

- Kulturella och kreativa sektorn är inte ett särintresse eller en gullig grej utan det är en självklar del av samhällsekonomin som man måste ta plats, i den.

Ja, att få svenskt näringsliv att förstå detta är Klas Rabes jobb. Han är projektledare för Tillväxtverkets satsningar på att få kulturen och näringslivet att samarbeta. Han framhåller hur viktigt det är att få näringslivet att förstå kulturens vikt för att regeringens satsningar ska lyckas. Och för att alla helt enkelt kan tjäna mer pengar på det.

- Teknikföretagen gjorde en undersökning förra året som visar att företag som satsar på design har 50% större vinstmarginal än de som inte gör det. Det är ju en bra siffra att ta fram och visa att ja, det kanske var värt att gå på Konstfack, säger Klas Rabe.

Vad beror då näringslivets bristande kulturintresse på? Varför vill inte fransmännen äta lunch med oss?

- Jag tror det har nog att göra med i Sverige inte finns samma humanistiska bildningstradition som det finns i många länder på kontinenten i  Europa om man bara ska prata närområdet. Om det här ska funka på sikt så är det viktigt att  man tänker in redan från början grundskola, gymnasium och så vidare. Ju mer vi kan stärka kompetenser humanioran så kommer det att gå bättre för näringslivet om några år.

Den här satsningen kan man se lite som en folkbilding för näringslivet?
-
Det var ett fint sätt att uttrycka det på! Det tror jag nog att jag kan jag ställa upp på, säger Klas Rabe på Tillväxtverket.