Teknik som går att klämma på hjälper barn

8:03 min

Föreställ dig att du varken talar eller hör. Kanske sitter du också i rullstol. Kanske är du blind. Kanske förstår du inte vad som händer i din omvärld. Kanske kan du inte sortera sinnesintrycken eller kommunicera vad du vill. Tänk på dina möjligheter att uppfatta och påverka din omgivning. Nu ska vi bege oss till upplevelsehuset Safiren i Malmö. Där pågår ett utvecklingsprojekt med fokus på känsel och andra sinnesupplevelser. En grupp barn med utvecklingsstörning får både testa specialdesignad  teknik och medverka i designprocessen. Tekniksafaris reporter Hanna Westerlund åkte dit.