Läkarupprop mot brister i svensk sjukvård

1:35 min

Svenska läkare tillbringar minst tid i Europa per patient. Det menar en grupp läkare, som nu slår larm om brister i svensk sjukvård i ett upprop på internet. Redan har över 3 000 skrivit under protesten.

– Jag upplever att det går åt fel håll och det är dags att sätta ner foten, säger läkaren Märit Halmin, en av initiativtagarna bakom uppropet.

Uppropet startade på internet för två dagar sedan, men har redan över 3 000 underskrifter, enligt SVT Nyheter.

Bakom initiativet ligger läkarna Lollo Makdessi och Märit Halmin. Enligt dem tillbringar svenska läkare minst tid med sina patienter, jämfört med läkare i övriga Europa.

Läkarna menar att svensk sjukvård utgår från produktion i stället för patientens behov.

– Vi pratar om att vi vill ha en patientcentrerad vård. Den existerar inte i dag. Har man ett marknadsekonomiskt system som styr, då kan man inte sätta patienten i centrum, säger Märit Halmin.

– Man fragmentiserar vården och går miste om många andra viktiga värderingar som empati och holistiskt synsätt. Det kan verkligen skada patienten och få allvarliga konsekvenser.

Men socialminister Göran Hägglund (KD) håller inte med om kritiken från uppropet.

– Man ska alltid ta signaler på allvar, men det är klart att det upprop som man har gjort, det är en upprepning av en eländesbild som inte stämmer överens med vad svensk hälso- och sjukvård faktiskt presterar, säger Göran Hägglund.

Märit Halmin säger att det finns en stor diskrepans mellan hur politikerna beskriver sjukvården och vad läkarna ser ”på golvet”.

– Vi vill att de ska börja prata med oss. Vi tror att vi kan skapa en mycket bättre sjukvård, vi vill vara delaktiga i förbättringen och hoppas att politikerna vill bjuda in oss till det, säger läkaren Märit Halmin.