EU:s fetmapolitik motsägelsefull

EU:s politik kring de ökande översviktsproblemen är motsägelsefull. Det anser forskningschefen vid Folkhälsoinstitutet, Liselotte Schäfer-Elinder.

Trots att EU värnar om en sund jordbruks- och livsmedelspolitik, och även om man fram till 2008 lovat satsa över 50 miljoner euro på folkhälsa, så går samtidigt lika mycket pengar till att sälja rabatterat smör till livsmedelsindustrin, konstaterar Liselotte Schäfer-Elinder.

Rabatter som går till att producera billig glass och bakverk. Och som enligt Folkhälsoinstitutet i slutändan kan bidra till de till de ökade hälsoskillnaderna som man anser sig se i Europa idag.