Jönköpings län

Protester mot statlig försäljning av skog

1:22 min

Frågan om hur mycket skog staten bör äga splittrar. Moderata riksdagsmannen Bengt Anders Johansson från Smålandsstenar vill att större delen av statliga Sveaskogs mark ska säljas ut. Men det håller inte Naturskyddsföreningen med om.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. I Jönköpings län äger man nästan 50 000 hekat skog. Det motsvarar ungefär hela Gnosjö kommun.

Men att Sveaskog äger så mycket skog är ifrågasatt. Alliansens båda tyngsta skogspolitiker, landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) och moderaten Bengt Anders Johansson från Smålandsstenar, vill båda sälja ut stora delar av bolaget. 75 procent borde kunna säljas, säger de.

Man det protesterar Naturskyddsföreningen mot.
– Sveaskogs ägor behövs dels för att skapa reservat, dels för att lösa in mark som behöver skyddas. Och för att bruka skogen på ett sådant sätt att den blir en människovänlig strövskog, säger Göran Toss, ordförande för Naturskyddsföreningen i Östergötland.

Om Sveaskog säljs ut är Naturskyddsföreningen orolig för att vinstintressen kommer att bestämma hur skogen ska se ut i framtiden. I stället vill man att staten behåller Sveaskog och gärna köper på sig än mer skog, för att på så sätt garantera andra värden som finns i skogen.

– Överlag går ju utvecklingen åt andra hållet, det blir fler och fler kalhyggen och täta granplanteringar. Frågan är hur vi vänder den trenden så att det inte bara är ekonomin som styr, säger Göran Toss.
– Människan anser sig äga hela skogen, men alla de andra 30.000 arterna som är beroende av skogen har ju rätt att existera också.