Jönköpings län

Stort läkarupprop varnar för vårdbrister

Över 4500 läkare från hela landet har skrivit under ett upprop som startats på Läkartidningens hemsida. Läkarna slår larm om att sjukvården handlar för mycket om pengar och produktion, vilket gör att svenska läkare tillbringar minst tid med patienterna i hela Europa.

Den produktionstyrda vården sätter läkarnas yrkesetik ur spel, skriver läkarna i uppropet. Bland de som skrivit under finns till exempel Saskia Bengtsson från Bankaryd, och Kjell Lindström i Jönköping.

P4 Jönköping har den senaste tiden bland annat berättat att många läkare är kritiska till det ersättningssystem som finns för vårdcentralerna, som ger mer pengar ju fler diagnoser som sätts.