EU:s finansministrar gav upp i natt

Finans och ekonomiministrarna i EU har inte förmått komma överens om gemensamma principer för hur avveckling av krisbanker ska gå till.

Efter över 18 timmars samtal bröt de upp från förhandlingsbordet i Luxemburg natten till lördagen.

Ministrarna kom dock överens om ett nytt möte nästa vecka på onsdag, sade EU:s irländska ordförande.

Bakgrunden till mötet sträcker sig tillbaka till våren. Efter långa diskussioner under våren hoppas EU:s finansministrar kunna nå enighet om det så kallade krishanteringsdirektivet. Frågan handlar om hur krisdrabbade banker i unionen ska kunna tas om hand och avvecklas, vilka garantier som ska krävas och vilka ägare, investerare och eventuellt också bankkunder som kan tvingas vara med och betala.

Men att enas är inte enkelt. Sverige, som redan har ett av de tuffaste bankakutsystemen i EU, kräver att få fortsätta att ställa högre krav.

- Euroländerna försöker införa ett system som kanske passar för eurozonen, men som ger risker för banksystemen i övriga Europa och det är oacceptabelt, sade Anders Borg (M) vid ankomsten till mötet i Luxemburg.

- Vi ska kunna hantera våra bankkris som vi vill. Vi vill inte ha deras pengar, men då tycker vi att de kan ha respekt för att vi kan få använda våra egna pengar som vi själva önskar.

I ett 300-sidigt utkast till kompromissförslag som Reuters sett talas bland annat om att framtida smällar ska tas av i första hand aktieägare och i andra hand investerare — men i slutändan även av kunder med mer än 100 000 euro på sina konton.

Flera av ministrarna påpekade vid ankomsten till mötet vikten av att få ett beslut så fort som möjligt. Borg tryckte i stället på behovet av kvalitet i beslutet, snarare än snabbhet. Så här sa han innan mötet:

- Jag kan sitta här hela natten. Jag kan vara kvar i morgon. Jag kan komma tillbaka nästa vecka och jag kan vara här varje dag under hela hösten för att fortsätta detta. Vi får se var vi landar helt enkelt.

Nu är alltså mötet avbrutet och uppskjutet till nästa vecka.

Läs om om hur mötet gick tidigare i veckan:

Ekot/TT