BORÅS

90-åringar i Borås mister rätten till särskilt boende

1:24 min

De styrande rödgröna partierna i Borås vill ta bort rätten för alla över 90 år att få få flytta in på ett särskilt boende.

För fem år sedan införde Alliansen, som då ledde Borås, en allmän rätt för alla över 90 år som kände oro i sitt boende att få flytta in på särskilt boende.

I fortsättningen ska vanlig biståndsbedömning gälla.

– Det har vi egentligen velat sedan vi fick majoriteten i Borås därför att vi tycker att det är viktigt att man behandlar alla boråsare lika utifrån behov, inte från ålder. Vi har sett många fall där exempelvis 88-åringar som har varit i sämre skick än 90-åringar inte har fått plats medan 90-åringen har fått det.

Negativa tongångar
Alliansen säger inte nej till att alla äldre med oro ska få plats i trygghetsboenden men man vill försäkra sig om att det finns tillräckligt många platser. Moderaternas Annette Carlson tror inte att de rödgrönas förslag är en försämring. Men hon har hört en del negativa tongångar.

– I debatten har man pratat om att 90-åringar som har fått särskilt boende på grund av att de har känt otrygghet, att de belastar ekonomin. Det ska vi ju inte sticka under stol med.

– Men vi vill inte se 90-åringarna som en kostnadspost. Vi vill se dem som individer.