Statens regler stoppar Olofströms Kraft

Olofströms Kraft vill att statens regler ska ändras så att det blir möjligt för företaget att höja nätavgiften för att finansiera en nedgrävning av luftkablarna.

Kostnaden för att gräva ner kablarna beräknas till 350 miljoner - pengar som till stor del måste lånas upp och betalas tillbaka med en gradvis höjd nätavgift under en tioårsperiod.

Men det skulle leda till högt över tillåtna nätavgifter. Därför ser företaget ingen annan lösning än att låta nedgrävningen av luftledningarna ta längre tid än tio år, enligt lantbrukstidningen ATL.