Slopad karensdag utreds redan

1:52 min

Idag kom ett förslag från fackliga företrädare att ersätta karensdagen i sjukförsäkringen med ett karensavdrag. Men det här förslaget har diskuterats tidigare och utreds just nu i Socialförsäkringsberedningen.

– Det här har ju föreslagits tidigare och vi har från utredningens sida sagt att det här är något som vi kommer att titta på, säger Gunnar Axén som är moderat samt ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott och Socialförsäkringsberedningen.

Som Ekot rapporterat om tidigare i dag, så har två representanter för Kommunal respektive Handels publicerat en debattartikel i Svenska Dagbladet, tillsammans med LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin.

Där föreslår de dels att karensdagen i sjukförsäkringen slopas helt, dels att man övergångsvis gör om karensdagen till en karensavgift.

– Tidigare jobbades det ofta fem dagar i veckan, åtta timmar per dag, och det är det som sjukförsäkringen är baserad på. Idag jobbar man mer oregelbundet – du kan jobba tre eller tio-tolv timmar per dag. Det här är mer anpassat till dagens arbetsliv, säger Lars-Anders Häggström, ordförande i Handels.

I stället för karensdag vill alltså Lars-Erik Häggström, som också ingår i den socialförsäkringsutredning som Gunnar Axén leder, att karensdagen ersätts med en avgift på en femtedel av veckolönen, den dag man blir sjuk.

När det här förslaget diskuterats i utredningen har det tagits emot positivt.

– Jag tycker att det kan vara värt att titta på en sådan förändring. Det verkar ur flera aspekter kunna bli mer rättvist för anställda som behöver vara sjuka, säger Gunnar Axén.

Däremot kan Gunnar Axén inte tänka sig att slopa karensdagen helt.

– Karensdag eller karensavdrag: Jag tror att det är viktigt att det finns en självrisk i försäkringen, precis som i alla andra försäkringar egentligen.

Förslaget om en karensavgift har utretts tidigare och var ute på remiss 2004, under den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Trots att förslaget fick ett i huvudsak positivt mottagande förverkligades det inte.