Lite vatten skadar åsen

Naturen har tagit skada där sänkningen av grundvattnet har varit störst på Hallandsås. Det är kontentan av en rapport hur tunnelbygget påverkade miljön på åsen förra året.
Där grundvattnet varit lågt i den norra tunnelmynningen nära Båstad var skörden av spanmål lägre jämfört med referensgårdar. Ett antal alträd och bergtäkt i närheten uppvisar skador, enligt miljögranskningsgruppen.