Indragna bussturer i länet

I sommar kommer en rad bussturer i länet att försvinna. Det är landstinget som bestämt att alla bussturer som korsar kommungränser och som har fem passagerare eller mindre ska försvinna. Totalt är det närmare 40 bussturer som läggs ner. På landstinget menar man att besparingen är nödvändig eftersom kostnaden för kollektivtrafiken ökat kraftigt. Totalt sparar landstinget in knappt två miljoner kronor.
På många platser, bland annat i Totebo, Hjorted och Pataholm har det kommit protester om att neddragningen är för kraftig.