Tv-avgift gäller även datorer

Den som har en dator men ingen tv måste ändå betala tv-avgift. Det framgår av den första rättsliga prövningen sedan Radiotjänst tidigare i år införde nya krav för vilka utrustningar som ska vara avgiftsbelagda.

Det är förvaltningsrätten i Luleå som nu prövat och avslagit de första 19 överklagandena. Lagman Victoria Bäckström om domarna:

– De säger som tidigare att det är innehavet av en tv-mottagare som grundar avgiftsskyldighet. Nu har ju situationen förändrats så att många tv-bolag faktiskt sänder hela programutbudet på internet. Och även om en dator främst används till annat har vi på domstolen funnit att ett av dess användningsområden är att ta emot tv-program och det innebär att det är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot tv-program och den är därför avgiftspliktig, säger Victoria Bäckström.

Det är sedan TV4 och SVT gjort det möjligt att se tv-sändningar "direkt " på nätet som Radiotjänst skärpt sina rutiner och börjat ringa runt och frågat om personer som inte anmält tv-innehav ändå har en dator, läsplatta eller mobiltelefon.

De 19 första fallen där uppringda personer överklagat gäller just skyldigheten att betala tv-avgift för datorn. Frågan om det ska gälla även surfplattor och mobiltelefoner kommer senare säger lagman Victoria Bäckström.

– Sedan finns det ett stort antal överklaganden hos domstolen och de kan delvis omfatta surfplattor och mobiltelefoner men de var inte färdiga för avgörande när vi föredrog de här målen.

Åtminstone en av de 19 personer vars överklagande nu har avslagits och som Ekot varit i kontakt med kommer att överklaga till Kammarrätten i Sundsvall.