Cilla Benkö: Verklighetens mediefrågor

Rubriken över Sveriges Radios seminarium under Almedalsveckan med de ledande mediepolitikerna, som äger rum på onsdagen den 3 juli klockan 13.30-14.30 på Wisby Strand, skulle kunna tänkas vara ”Politikerna möter medierna”. Men det vore lika motiverat att sätta rubriken ”Politikerna möter verkligheten”.
   Sveriges Radios vd Cilla Benkö sammanställer de viktigaste mediefrågorna som politikerna har att fatta beslut om, och som kommer att diskuteras hos Sveriges Radio under politikerveckan i Almedalen.

Mycket talar för att när vi ser tillbaka på 2013 så kommer det att vara ett av de stora brytningsåren i den svenska medieutvecklingen. Verkligheten förändras och flera avgörande mediefrågor är nu uppe på den politiska dagordningen. Men vilka beslut är politikerna beredda att fatta?

  • Under ett par år har diskussionen förts om hur public service ska finansieras. Ska vi i Sverige ha kvar radio- och tv-avgiften eller ska vi gå över till en annan modell där pengarna till exempel tas via skattsedeln. Tidvis har det här varit en ganska högljudd debatt. Regeringen föreslår i propositionen som lades fram bara för någon vecka sedan att licensfinansieringen blir kvar under hela nästa tillståndsperiod, det vill säga fram till 2020. Vad avgör om det här beslutet faktiskt ligger fast under sex år? Hur spelar den framtida teknikutvecklingen in och kommer beslutet att rivas upp om det blir maktskifte nästa år?
  • I stora delar av Europa införs nu marksänd digitalradio fullt ut. Det här är en fråga som här i Sverige också är kopplad till finansieringsfrågan.  Sverige har misslyckats en gång tidigare. Vad talar för och emot att övergången blir en framgång denna gång? Kommer publiken att vilja hänga på om de inte får ett tydligt mervärde och vad krävs i så fall? Vad gör vi om Sveriges Radio i det digitala marknätet bara når 35 procent av publiken varje dag jämfört med 60 procent via FM idag – finns det politiker som då kommer att genomföra planen som innebär att Sveriges Radio ska lämna FM-nätet 2022?
  • Efter finanskrisen hämtade sig dagspressen i Sverige ganska väl, men nu tappar hela branschen intäkter i snabb takt. Under 2012 minskade dagstidningarnas annonsintäkter med nästan 900 miljoner kronor, eller 12,3 %. I år har läget förvärrats ytterligare för många tidningar, inte minst lokalt, med annonstapp på 20-25 %. Samtidigt går omställningen till digitala intäkter långsamt, vilket lett till omfattande sparåtgärder på redaktionerna. Finns det politisk vilja att bidra till att dämpa effekten av detta
  • Presstödskommittén ska vara klar om mindre än två månader. Under utredningsarbetets gång har situationen för dagspressen förändrats på ett rätt genomgripande sätt. Så påverkar det hur politikerna agerar och kommer presstödet att förändras?

Det finns alltså ett antal obesvarade frågor när det gäller både public service och övriga mediemarknaden. För public services del går motionstiden på den nu lagda propositionen ut först i början av hösten och det kan alltså komma nya överraskningar vid riksdagsbehandlingen. Frågor som idag inte är besvarade – kanske får sitt svar i den processen. Inom Sveriges Radio har vi hela tiden diskuterat vår roll och våra förutsättningar mot bakgrund av hur hela mediesituationen förändrats.

Det tycker vi är viktigt och det hoppas vi att även politikerna gör. För oss är det avgörande för en väl fungerande demokrati med både ett starkt public service och en stark kommersiell mediemarknad inklusive en framgångsrik dagspress oavsett om den sedan i framtiden kommer att bäras av papperstidningen eller digitalt.
   Delar regeringen och de politiska partierna denna syn. Och är de beredda att dra konsekvenserna?

Cilla Benkö
vd Sveriges Radio
twitter.com/cilla_benko

FOTNOT: Under politikerveckan i Almedalen arrangerar Sveriges Radio bland annat ett seminarium med rubriken Vad vill politikerna med medierna? onsdag 3 juli på Wisby Strand. Medverkar gör Gustaf Hoffstedt, Moderaterna, Gunilla Carlsson, Socialdemokraterna, Tina Ehn, Miljöpartiet, Ulf Nilsson, Folkpartiet, Per Lodenius, Centerpartiet, Anderas Carlson, Kristdemokraterna och Lars Ohly, Vänsterpartiet.