Villkorlig dom för skattebrott

Ägaren till Gotlands sotningstjänst dömdes idag för skattebrott till villkorlig dom med samhällstjänst i 100 timmar.
Om tingsrätten hade valt fängelse i stället för samhällstjänst, så hade tre månaders straff dömts ut. Normalpåföljden för skattebrott är fängelse, men bl a eftersom ägaren till Gotlands sotningstjänst inte bedöms återfalla i brott blev alltså domen villkorlig och samhällstjänst. Den dömde har lämnat oriktiga uppgifter om arbetsgivaravgifter, men förnekade brott.