Sjunket lastfartyg läcker dieselolycka

Ett lastfartyg som sjönk under andra världskriget läcker dieselolja utanför Orust. Enligt Kustbevakningen kan det finnas 700 sjunkna fartyg längs den svenska kusten. Ingen vet dock hur många som innehåller olja.

Fartyget utanför Orust heter Skytteren och har läckt olja under lång tid men efter stormen ökade utsläppet och havet omkring luktar olja.

– Man får vara noga med att stänga av spolpumpen när man spolar kräftan annars kan det sköljas upp en kräfta i sköljbaljan. Det är inget vidare att se och lukten är hemsk, säger yrkesfiskaren Niklas Hallberg.

Varför överhuvudtaget ligger ni då där ute och trålar?

– Det är ju ett bra fiskeställe, säger han.

Ligger fem sjömil väster om Orust
Fem sjömil väster om Orust ligger en av Niklas Hallbergs fiskeplatser. Där ligger också den 160 meter långa Skytteren som blev sänkt under ett angrepp från tyska krigsfartyg under andra världskriget. Djupet är mellan 55 och 70 meter.

Exakt hur mycket dieselolja som fanns då 1942 i fartyget vet ingen och nu läcker det. Framför allt efter stormen för en månad sedan ökade utsläppet.

Läcker över 500 liter per dygn
Enligt Carl-Gustaf von Konow, befälhavare på Kustbevakningens fartyg 051, är det mellan 500 liter och 6 kubikmeter per dygn som kommer ut i havet.

– Vi ser det som allvarligt. Ett kontinuerligt utsläpp som är svårt att få grepp om är inte alls bra. Vi jobbar för högtryck för att minimera detta på alla möjliga sätt. Vi försöker skapa bakgrundsmaterial, ta reda på hur mycket olja som kan finnas kvar i fartyget, vad det kan vara för typ av olja, säger han.

– Vi har skickat prover på oljan och vi har talat med folk som fiskar, och andra, för att försöka skapa en bakgrund av hur läget är och hur länge det har pågått, säger Carl-Gustaf von Konow.

Men det finns många andra fartyg som Skytteren utefter den svenska kustremsan från Haparanda i Bottenviken till Svinesund i Skagerrack.

Uppskattningar från Kustbevakningens centrala ledning visar att det finns 700 vrak, långt i från alla har någon dieselolja kvar.

Finns ingen kartläggning
Men ingen myndighet, varken Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, eller Fiskeriverket säger sig ha något ansvar för de här vraken där de ligger på botten. Därför har inte heller någon egentlig kartläggning gjorts om vad vraken innehåller.

Miljöskyddsdirektören i Västra Götaland, Ulrika Samuelsson, är kritisk. Hon förväntar sig att regeringen utser en ansvarig myndighet.

– Det vore väl lämpligt att göra någon sorts inventering så att man får en uppfattning om problemets storlek, var dessa vrak ligger och vad det är som finns lagrat ombord. Om det faller mellan stolarna och det är flera myndigheter som är nästan är berörda men ändå inte har ansvaret, då kommer ingenting att göras, säger Ulrika Samuelsson.

Jan Andersson, Göteborg
jan.andersson@sr.se