EU slutförhandlar om jordbrukspolitiken

2:29 min

Mindre stödpengar och ett grönare lantbruk. Det är ett par av huvudlinjerna i EU:s kommande jordbrukspolitik. Men det finns mycket missnöje inför de slutförhandlingar som har inleddes i Luxemburg på måndagen.

– Vi vill ha en annan jordbrukspolitik, skrek ett par demonstranter från organisationen ARC i morse.

De hade lyckats ta sig förbi alla vakter här på ministerrådet, men blev senare nedbrottade och bortförda av polis.

Varje år ger EU totalt närmare 500 miljarder kronor i stöd till lantbrukare och landsbygdsutveckling. Fram till 2020 väntas den här summan minska med runt en tiondel, och samtidigt ska uppemot 30 procent av stöden omfördelas i syfte att få till en grönare jordbrukspolitik.

Tanken är att det ska löna sig för bönder att aktivt bidra till biologisk mångfald, till exempel genom att låta bli att odla längs åkrarnas ytterkanter. Men det här vållar motstånd från skogsrika länder som Sverige och Finland.

Mjölkbonden Mikael Bäckström är ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i Jönköpings län. Han säger att de föreslagna EU-reglerna om kantzoner i träda kommer leda till att det blir olönsamt att bruka mycket av dagens åkermark i Sverige.

– Utifrån svenskt perspektiv finns risken att vi får en enfald – att vi får skog överallt, och det är ju inte det vi vill ha. Vi vill ha öppna landskap och mer matproduktion. Så risken är uppenbar, säger han.

Sveriges landsbygdsminister Eskil Erlandsson har ett huvudfokus nu under EU:s slutförhandlingar: att försöka se till att skogsrika områden får undantag från EU:s nya förgröningsregler.

Det återstår även flera andra tvistefrågor att lösa för Europas ledande jordbrukspolitiker, inte minst hur man ska få till en rättvisare fördelning av ett minskande jordbruksstöd.  Idag finns exempel på att en bonde kan få tio gånger så mycket EU-stöd som grannbonden för samma sak, beroende på hur de brukade sina marker i början av 2000-talet.

EU:s jordbrukspolitiker måste också enas om regler för specialstöd till yngre jordbrukare, under 40 år. För svensk del är det närmare 5 000 bönder som kan komma i fråga för de här extrapengarna.

Tanken är att EU på onsdag ska kunna presentera en överenskommelse om den framtida jordbrukspolitiken.