SJUKVÅRD

Facket kritiskt till militärer i ambulanserna

1:37 min

Vårdförbundet i Västra Götaland är skarpt kritiska till att militär personal rycker in som ambulansförare inom ambulanssjukvården för lösa semesterschemat i sommar.

MaritaTenngren, ordförande på Vårdförbundet i Västra Götalandsregionen, menar att lösningen som man valt i Skaraborg var oväntad och ovanlig.

– Det känns som ett väldigt, väldigt speciellt upplägg. Man försöker verkligen lösa ambulansfrågan under semestern på många olika sätt, men det här är helt outstanding!

Hon berättar att hon hade svårt att fatta att man valt en sådan lösning.

– Det var nästan så att man inte trodde det var sant. För i ambulanssjukvården är det väldigt viktigt att man är väldigt samkörda med varandra, att man jobbar väldigt tätt i team, med trygghet av varandras kompetenser.

Hon ser det som ett problem att militär personal utan sjukvårdskompetens jobbar som ambulansförare.

– Att få in en annan yrkeskår mitt i sommaren när det är skört runt omkring i samhället, och sjukvården går på halvfart, känns det som ett väldigt skört och märkligt upplägg.

Vilka är din största farhågor med den här lösningen?

– Om man har en patient där tillståndet försämras under resans gång - kanske kör man på ett larm som först inte betecknas som så allvarligt och därför kör med militär personal istället för en ambulanssjukvårdare - och så ändras scenariot i bilen, ja då blir sjuksköterskan oerhört ensam. Då får de agera på egen hand och har bara en chaufför med sig i bilen. Det är det som jag känner är den stora otryggheten för våra medlemmar.