Rapport: Kön inte lön avgör föräldrapenninguttag

Även om mammor står för majoriteten av den totala hushållsinkomsten så avstår pappor i högre grad att vara hemma med barnen trots att de har en lägre lön. Det framgår av en rapport från Försäkringskassan.

I hushåll där pappan har högre lön så är det mindre sannolikt för ett jämställt föräldrapenninguttag.

Det spelar alltså ingen större roll vem av föräldrarna som har högre inkomst. Mammor tar i större utsträckning ut föräldraledighet även när de har högre lön än pappor, menar Laura Hartman, analyschef på Försäkringskassan.

– Detta ifrågasätter de frekvent förekommande argumenten om att det är mäns höga inkomster i sig som är anledningen till ojämlikt föräldrapenninguttag, säger hon i ett pressmeddelande.

Sannolikheten för ett jämställt föräldrapenninguttag varier också beroende på vilken utbildning föräldrarna har. Rapporten visar att ju mer högutbildade föräldrarna är desto mer sannolikt är det för ett jämnställt uttag. Detta gäller särskilt när mamman i hushållet har en högre utbildning. Om pappan har en högre utbildning än mamman minskar sannolikheten för ett jämnställt uttag.

Det finns också skillnader när det gäller ålder. Äldre föräldrar är mindre benägna att göra ett jämställt uttag. Jämngamla föräldrar oavsett ålder delar i högre grand jämställt på föräldrapenningdagarna, enligt rapporten.

Analysen är baserad på uppgifter från Försäkringskassans register. Försäkringskassan har undersökt samtliga barn födda 2009 där någon av föräldrarna tagit ut föräldrapenning under barnets första två år.