Tunnelbygge har skadat miljön

BÅSTAD. Sänkningen av grundvattennivån som gjorts under bygget av tunneln genom Hallandsåsen har påverkat miljön negativt.

Naturen har påverkats av den grundvattensänkning som gjorts på Hallandsåsen i samband med tunnelbygget. Det konstaterar Miljögranskningsgruppen i en rapport om 2001 års miljöpåverkan av tunnelbygget. Olov Holmstrand från miljögranskningsgruppen för projekt Hallandsås säger att grundvattensänkningarna är som långa tider av torka för naturen och att några av skadorna inte går att reparera.