Ensamarbete ska vara förbjudet

Igår kom regeringsbeslutet att personalen på Ljustadalens kvinnofängelse inte får arbeta själva. Arbetsmiljöinspektionen förbjöd ensamarbete vid den öppna anstalten.
Kriminalvårdsmyndigheten överklagade eftersom de tyckte att det skulle bli för dyrt, men regeringen har nu beslutat att förbudet gäller tills vidare, men att ärendet inte är slutbehandlat. Regeringen beslutade också att förbudet mot ensamarbeta bara gäller de som har direkt kontakt med de intagna vid anstalten.