Huvudduk förbjudet på träning

Hovrätten har slagit fast att en kvinnlig sjukgymnast i Helsingborg inte gjort sig skyldig till olaga diskriminering när hon förbjöd en muslimsk kvinna att träna med huvudduk.
I sin polisanmälan menade den muslimska kvinnan att sjukgymnasten krävt att huvudduken skulle tas av på grund av hennes religion, vilket i så fall skulle innebära olaga diskriminering. Sjukgymnasten hävdade att huvudduken av säkerhetsskäl var olämplig under träningen. Domen kan komma att överklagas till högsta domstolen. Den muslimska kvinnans advokat tycker bland annat att hovrätten haft för höga beviskrav. överväger nu att överklaga domen till regeringsrätten.