Västafrikanska länder ber om hjälp mot piraterna

1:30 min

Farvattnen utanför Västafrika har nu blivit världens mest utsatta för piratattacker. Vid ett regionalt möte ber 11 västafrikanska länder om hjälp med en internationell sjöstyrka, liknande den utanför Somalia, för att bekämpa piraterna, som stjäl olja för uppskattningsvis 700 miljoner kronor per år.

Medan aktiviteten från pirater stadigt minskar utanför Somalia ökar den på andra sidan av den afrikanska kontinenten. Förra året var det 851 attacker utanför Somalia, en minskning med 78 procentenheter. Samtidigt ökade attackerna utanför Västafrika till 966 attacker på fartyg och regionen är nu värst utsatt i världen, enligt IMB, Internationella Sjöfartsbyrån.

Det är framför allt oljan, som skeppas ut från Nigeria, som lockar piraterna. Olja som stjäls och säljs på svarta marknaden. Bara oljans värde beräknas till 700 miljoner kronor per år – men det kan vara mycket mer.

Att nu Guineabukten i Västafrika har blivit piraternas heta centrum oroar länderna runt omkring. I takt med att fler oljefyndigheter görs, i Ghana, Benin och Elfenbenskusten till exempel, ökar också hotet mot sjöfarten i dessa länder.

För att diskutera problemet samlades 11 ledare från västafrikanska länder i Kamerun i två dagar, för att hitta en gemensam lösning. Men eftersom alla dessa länder inte ens tillsammans kan skapa en örlogsstyrka vädjar ledarna om internationell hjälp.

På samma sätt som krigsfartyg från olika delar av världen har minskat piratattackerna i Adenviken utanför Somalia hoppas nu Västafrika på internationell hjälp mot de välorganiserade piratligorna.