(s) presenterade valprogram

Idag presenterade socialdemokraterna i Västmanland sitt program inför valet.
I det regionalpolitiska programmet vill socialdemokraterna satsa på mer samarbete mellan de sex länen kring Mälaren. Andra punkter i detta allmänt hållna valmanifest är satsning på IT, vägar och järnvägar. Kortare väntetider inom vården är ett av målen för landstingsvalet, alla ska få vård inom tre månader är målet. Andra punkter är samarbete med andra landsting om specialistvård, och att satsa mer resurser på förebyggande hälsoarbetet.