Sörmland

Delar av kalklinbanan kan bevaras

Delar av kalklinbanan mellan Malmberget och Granhammar i Västmanland, kan komma att bevaras för framtiden. Kalklinbanans vänner har föreslagit att sträckan ska bevaras.

Föreningen föreslår att även servicestationen på Malmberget samt verkstaden och utsiktsplatsen vid kalkbrottet i Forsby bevaras.

Kalklinbanans vänner hoppas att det ska kunna finansieras med ekonomiskt stöd av Riksantikvarieämbetet och Nordkalk. Nordkalk snabbutreder nu förslaget.

Rivningen som skulle ha satt igång på onsdagsmorgonen fick skjutas upp till lunchtid på grund av elfel.

Den 42 kilometer långa kalklinbanan mellan Vingåker och Köping togs ur bruk 1997.