Anmäld barnmisshandel minskar

Antalet anmälningar om barnmisshandel minskar i Kronobergs län. Det framgår av en kartläggning som länsstyrelsen presenterade på fredagen.
Under 2001 anmäldes 84 fall av misstänkt barnmisshandel och det är en tydlig minskning jämfört med 1999 och 2000 då drygt ett hundratal fall anmäldes. Vad som ligger bakom minskningen är oklart. Många olika faktorer kan spela in, som till exempel att benägenheten att anmäla varierar, enligt länsstyrelsen.