Rattfylla ger sällan fängelse

Risken att dömas till fängelsestraff för grov rattfylla är lägre i Gävleborgs län i än i riket i övrigt. Det framgår av en rapport från MHF, motormännens helnykterhetsförbund, som har undersökt samtliga rattfylleridomar under två år, 1996 och 1999.
Endast var fjärde grov rattfylla i länet ledde till fängelsestraff 1999, mot varannan grov rattfylla 1996. - Det är ingen bra utveckling, och känslan är att domstolarna inte tar rattfyllerimål på samma allvar som lagstiftarna och oss andra, säger Kent Ivarsson, distriktsordförande i MHF. Istället för fängelse döms alltfler rattfyllerister till villkorlig dom, vilket innebär att rattfylleristerna inte får tillgång till samtalsterapi eller andra behandlingsprogram för att diskutera sina alkoholvanor. - Det är mycket viktigt att rattfylleristerna får stöd när de väl ertappas. Undersökningar har visat att varannan rattfyllerist fortsätter att köra onykter även efter en första dom, säger Kent Ivarssson. MHF:s undersökning omfattar runt 450 domar i länet för grovt rattfylleri under åren 1996 och 1999. Andra slutsatser man kan dra är: * Kvinnor behandlas mildare än män. Endast var tionde rattfull kvinna döms till fängelse, mot var fjärde rattfull man. * Rattfyllerister som har en försvarsadvokat undviker fängelsestraff i större utsträckning än personer utan försvarsadvokat. * Domstolarna ger inte rattfyllerimål särskilt stor uppmärksamhet. Flera mål tar endast mellan 5 och 10 minuter att avgöra. * Invånarna i Gävleborgs län döms mer sällan till fängelse än invånarna i övriga landet. Var fjärde rattfyllerist i länet döms till fängelse mot varannan i landet (samma siffra som länet hade 1996, men allstå inte 1999). Mer om rattonykterhet hittar du på MHF:s hemsida, klicka på "projekt" och på "vem bryr sig?" MHF:s hemsida