Rökstopp för sjukvårdsstudenter

Miljökontoret i Linköping har fått ta emot upprepade klagomål på rökning på Birgittaskolans gård.

Skolans ledning har inte gjort något åt problemet och därför tvingar miljökontoret nu skolan till omedelbart rökförbud, samt att alla askkoppar tas bort. Annars får skolan böta.

Vid Birgittaskolan utbildas hälsouniversitetets studenter, till exempel sjuksköterskor.

Nu är det alltså slutrökt för dem, i alla fall på skolan.