Törebodaskola får ny kritik

Töreboda kommun har fortfarande inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att motverka kränkande behandling av elever på Komvux. Det konstaterar Skolverket, som nu följt upp sin tidigare kritik mot kommunen.
Skolverket menar bland annat att Kanalskolan i Töreboda har otydliga regler för hur skolan ska hantera en lärare, som kränker en elev. Upprinnelsen till kritiken var en manlig elev på Komvux, som anmält att han känt sig kränkt. En lärare hade inte informerat honom att han var underkänd på flera kurser. Istället hade läraren pratat med andra personer på skolan om elevens studieresulatat.