Vårdgaranti även för behandling

Landstingsförbundet har träffat en överenskommelse med staten om att utvidga den nationella vårdgarantin.

Den vårdgaranti, som omfattar väntetid till besök, ska nu även gälla väntetid till behandling.

Garantin ska gälla fullt ut i hela landet från den 1 november 2005 och omfatta all behandling inom landstingets planerade vård.