EU:s finansministrar eniga om krisande banker

2:23 min

Efter att ha misslyckats midsommarhelgen gjorde EU:s finansministar på ett extramöte i Bryssel i natt upp om hur EU-länderna ska hantera krisande banker. För Sverige var det viktigt att fortsatt kunna bestämma själv hur en krisande bank ska hanteras.

Det krävdes ett extra finansministermöte i Bryssel för att EU:s finansministrar skulle få till stånd en överenskommelse, gällande hur länderna i EU ska hantera krisbankerna inom Europa.

– Vi har nu nått en politisk överenskommelse om bankkrishanteringsmekanismen. Det faktum att vi fått en tydlig möjlighet för svenska banker att hanteras utifrån riskvikter, snarare bara än samlade skulder, gör att det här landar på en modell som är hanterlig och rimlig utifrån svenska synpunkter, säger finansminister Anders Borg (M).

Vad kommer betyda för svenska banker?

– Det betyder att vi fortsatt har en stram ordning i Sverige där bankerna behöver ha starkt kapital och där man också kan hantera bankkriser och samtidigt skydda skattebetalarnas pengar, säger finansminister Anders Borg.

Kommer någon att tvingas riskera sina pengar i svenska banker nu?

– Det kommer vara en ”bail-in”-lösning* som gäller för alla europeiska banker, den kommer också gälla för svenska banker. Så att också de som finansierar bankerna får bära en del av riskerna i samband med allvarliga kriser, det här gäller då banker som går mot väldigt lågt kapitalteckningskrav, fortsätter Anders Borg.

Vad får det här för konsekvenser för Europas ekonomi?

– Det betyder ju sannolik att det blir hårdare krav på bankerna att ta mindre risker, de kommer verka dämpande på deras utlåning. Den slutsatsen får man nog dra, men som väl avvägd kompromiss kan vi leva med denna, säger finansministern Anders Borg.  

Det Anders Borg (M) är nöjd med är att gränsen för hur stora skuldnedskrivningar en bank måste göra innan bankens hemland får sätta in krishantering har sänkts jämfört med förut.

För de som har pengar i banken innebär en kris att EU:s insättningsgaranti gäller omkring 860 000 kronor. Högre belopp än så kan gå förlorade.

Uppgörelsen ger också den svenska staten möjlighet att gå in och ta över en krisande bank. En avgörande punkt för Sverige eftersom svenska banker i motsats till euroländerna inte kan få ekonomiskt stöd av den europeiska centralbanken eller EU:s räddningsfond.

Det som hänt i natt är att EU:s finansministrar är överens. Nu ska den överenskommelsen förhandlas med europaparlamentet. Något som kan bli nog så besvärligt. Hela regelverket innehåller över hundra olika artiklar och är trehundratjugotvå sidor långt.

* Bankerna i första hand, räddas med hjälp av egna resurser, aktieägare eller rent av insättare.