Gullspång

Nästan häften på Gullstensskolan har för dåliga betyg

Nästan hälften av eleverna på Gullstensskolan i Gullspång går ut nian utan godkänt betyg i alla ämnen, nu får skolan en skarp kritik från skolinspektionen.

Skolinspeltionen kritiserar också skolan för att inte ha rutiner gällande elever med behov av särskilt stöd, att skolan och att skolan är för dåliga på sitt värdegrundsarbete och att stimulera och utmana de elever som lätt uppnår kraven i skolan. Det skriver Mariestadstidningen idag.