EU-pengar till gröna jobb

Västernorrland får drygt fyra miljoner kronor i EU-stöd till Gröna jobb.
Det är länsarbetsnämnden och skogsvårdsstyrelsen som nu tar ett gemensamt grepp för att arbetslösa ska få syssla med angelägna åtgärder inom natur- och miljövård, kulturmiljö och turism. För det anslås totalt 10 miljoner kronor. Målet är att skapa årssysselsättning åt 30 personer och att hälften av dom ska få arbete, påbörja utbildning eller starta eget företag. Den totala finansieringen är på drygt 10 miljoner kronor.