Telefonproblem på RSV

Den som behöver hjälp med deklarationen och ringer till skatteupplysningen kan få problem att komma fram. Skattemyndigheterna har sedan en tid tillbaka problem med telefonsystemen.
Det telefonnummer som är drabbat är 0771-567 567, som går till skatteupplysningen. Problemen består i att inkommande samtal plötsligt bryts eller aldrig blir framkopplade. - Detta är särskilt bekymmersamt med tanke på att vi just nu i deklarationstider får ett stort antal samtal. Den som ringer upplever det som att vi lägger på luren mitt i samtalet eller att vi inte svarar, säger Inger M Johansson, förvaltningsansvarig för telefoni på Riksskatteverket i ett pressmeddelande. Orsaken till problemen är brister i den tekniska utrustningen och felsökning hos leverantörerna pågår, men hittills utan resultat. Skattemyndigheten tar årligen emot cirka 25 miljoner inkommande samtal.