Tandvård

Stor skillnad på tandhälsan nu och då

5:33 min

Jönköpingsbornas tänder blir bara bättre och bättre. Var tionde år, sen 40 år tillbaka, gör Folktandvården en gigantisk studie av Jönköpingsbornas munhygien och tandstatus. I år är det dags igen.

Jönköpingsundersökningen är en stor tandundersökning som gjorts i Jönköping vart tionde år sedan 1973. I år är det femte gången.

Syftet är att följa upp tandhälsan hos befolkningen så att man sedan kan planera tandvården så bra som möjligt, man måste alltså se vad som har hänt för att kunna förebygga och planera tandvården i framtiden.

Fantastisk utveckling på 40 år

Så många som 1 430 personer i åldrarna 3-80 år slumpas ut och blir erbjudna att få en ordentlig undersökning av sin tandhälsa.

- Det har skett en fantastisk utveckling från början på 70-talet då man hade betydligt mer problem med Karies och fler äldre hade tandproteser. Idag behåller folk mer och mer tänder. Säger Ola Norderyd som är övertandläkare och docent på Odontologiska intuitionen vid folktandvården i Jönköping.

 Mattias Andersson var en av personerna som slumpats ut att bli kallade till undersökning. Idag undersöktes hans tandhälsa av Tandläkaren Kerstin Gustafsson

-  Det kändes ganska självklart att ställa upp. Det ger ju mig något, dels personligen eftersom jag fick en genomgång men också för studien. Det kändes bra. Säger Mattias Andersson som idag fick sin tandhälsa undersökt.