Beslut om utlandsjobb kritiseras

Riksdagen vill att officerare ska vara skyldiga att delta i internationell tjänst, och vill att regeringen ska föreslå en sådan lag.
Beslutet får skarp kritik från Officersförbundet. Ordföranden Lars Fresker hävdar att det är ett dåligt beslut som skapar en rad nya problem. Officersförbundet hänvisar bland annat till en utredning som kommit fram till att det inte är juridiskt möjligt att tvinga redan anställda officerare till utlandstjänst - eftersom deras anställningsavtal med Försvaret ingåtts under andra förutsättningar