Främjare av folkhälsa belönade

Landstinget i Värmland har delat ut stipendiet Kvartalets vägvisare, på sammanlagt 70.000 kronor, till tre verksamheter som bidrar till att förbättra folkhälsan i länet.
Åsenskolan i Filipstad fick 10.000 kronor för att friskvård integreras i den ordinarie utbildningen och därmed bidrar till att grundlägga en god hälsa hos barn och ungdomar. Handikappförbunden och PRO fick 30.000 kronor vardera för att stimulera och uppmuntra alla grupper och enskilda i organisationer som har ett hälsofrämjande arbetssätt.