Skogskris

Sågverksindustrin i landet har alldeles för dålig lönsamhet. Det menade Skogsvårdsförbundet idag på sin konferens i Malmö.
Lösningen på krisen skulle vara färre och betydligt större sågverkskoncerner enligt Skogsvårdsförbundet. Situationen är särskilt allvarlig för landets skogsägare som hämtar 70 procent av sina inkomster på försäljning av sågtimmer.