Ja till nytt kommunalförbund

Länets ledande politiker föreslår att kommunerna och landstinget ska bilda det omdiskuterade kommunalförbundet Region Norrbotten.
Ledningsgruppen för projektet Region Norrbotten beslutade idag att uppmana kommunerna att gå med. Alla frågor om regional utveckling ska enligt förslaget skötas av Region Norrbotten. Idag är besluten kring regionala utvecklingsfrågor utspridda på Länsstyrelsen, Norrbottens kommunförbund och Landstinget. Det blir inte väljarna i Norrbotten som väljer ledamöterna till Region Norrbotten kommer Ledamöterna utses istället av kommunerna och Landstinget. Om inte alla kommuner i länet ställer upp på idén Region Norrbotten blir det inget av projektet.