Västernorrland

Rädsla gör att papperslösa flyktingar undviker vård

1:16 min

Från och med idag har papperslösa och gömda flyktingbarn laglig rätt till samma sjukvård som barn med svenskt medborgarskap. I Västernorrland har man erbjudit hälso- och sjukvård på samma villkorl sedan 2008. Trots det är det få papperslösa som söker vård.

– Det beror på att man är rädd att bli röjd. Kyrkan och asylkommittén hjälper personerna att söka upp oss. Det är sällan dom kommer själva, säger Katrin Ek som är verksamhetschef på Ljustadalens och Nacksta hälsocentraler.

Att vara papperslös betyder att man antingen nekats uppehållstillstånd och därför håller sig gömd - eller att man kommit till Sverige illegalt och aldrig ansökt om uppehållstillstånd.

I landstingets rutiner står det att när en papperslös söker vård ska personalen inte kontakta Migrationsverket eller polisen. Och samma regler för sekretess och integritet som för svenska medborgare gäller också. Detta ska efterföljas både inom offentlig och privat sjukvård.

Anna Palm som är överläkare på kvinnokliniken på länssjukhuset sitter med i Sundsvalls Asylkommitté och hon välkomnar den nya lagen.

– Vi tycker att det är en självklarhet att vård inte ska vara kopplad till att man har papper eller inte i Sverige.

Från och med i dag finns en nationell lag som säger att barn har rätt till alla typer av vård. Vuxna som saknar giltiga papper har rätt till vård som inte kan anstå, till exempel förslossningsvård. Landstinget i Västernorrland fastställde sina rutiner kring vård av gömda och papperslösa flyktingar redan 2008. Men

– Vi har givit människor den vård de behövt och det kommer vi att fortsätta göra, fastslår Katrin Ek.

TullaMaja Fogelberg
tullamaja.fogelberg@sverigesradio.se