HD tar inte upp Simontorpsrånet

Högsta domstolen, HD, kommer inte att ta upp fallet med det brutala rånet mot en man i Simonstorp förra året.

Därmed kvarstår domarna från hovrätten, där tre av de fyra männen dömdes till långa fängelsestraff och utvisning.

Den fjärde rånaren dömdes till sluten ungdomsvård.