40-tal nya handläggare till Lund

LUND. Försäkringskassan i Skåne behöver fler handläggare då Riksförsäkringsverket vill att de ska administrera tandvårdsstöd.
Riksförsäkringsverket vill att Försäkringskassan i Skåne ska administrera det utökade tandvårdsstödet till äldre för hela landet. Det innebär ett 40-tal nya arbetstillfällen som handläggare vid Vårdersättningskontoret i Lund. Den 1 juli ska den nya organisationen stå klar. Därför kommer man redan i helgen att börja söka efter nya handläggare till Försäkringskassan i Skåne. Dessutom kommer man att behöva öka antalet försäkringstandläkare från de 12 som finns idag till cirka 30 stycken.